Provincie Limburg inventariseert behoefte aan standplaatsen

De provincie Limburg heeft onderzoek laten doen naar de behoefte aan standplaatsen in 29 Limburgse gemeente. Deze inventarisatie is gedaan naar aanleiding van recente verzoeken van woonwagenbewoners om nieuwe standplaatsen toe te voegen aan de bestaande voorraad en de rapporten van het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman.


De gemeente Leudal heeft al in het eerste kwartaal van 2019 een eigen woonbehoefteonderzoek onder de woonwagenbewoners uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het nog te ontwikkelen woonwagenbeleid voor de gemeente Leudal. Vooruitlopend op dit beleid realiseert de gemeente momenteel een viertal standplaatsen met woonwagens welke dit jaar (september 2020) opgeleverd worden op locatie Molenzicht. Het opstarten van het nieuwe woonwagenbeleid is gepland voor de tweede helft van 2020.

Dit bericht delen:
Scroll naar top