Onze visie

Onze visie
Sinds 2018 werken Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond samen onder de naam ML5. Door ML5 wordt invulling gegeven aan de Mediawet ten aanzien van het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale
samenleving in de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roermond. ML5 is zich ervan bewust dat de publieke lokale omroep belangrijk is voor de lokale democratie. Doordat onze lokale nieuws items en radio uitzendingen vaak gesproken wordt in het Limburgs, is het voor mensen met een beperking, zieken en senioren uit deze regio belangrijk dat deze groep op deze manier nog kan meedoen met de samenleving. Ook is het onze visie meer jongeren aan te trekken zodat ook deze groep mee kan doen, zowel letterlijk programma’s, items/producties maken als kijken en luisteren naar onze media. Dit geldt natuurlijk ook voor alle groepen van de samenleving.

Tot op heden is ervoor gekozen juridisch de afzonderlijke rechtspersonen Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond te laten bestaan vanwege het feit dat de zendmachtigingen van de rechtspersonen verschillende looptijden hebben, dit is voorgelegd aan het Commissariaat van de Media en de NLPO in 2021 hoe dit opgelost kan worden. Voorlopig blijven de beide omroepen hun eigen juridische rechtspersoon.

In het verlengde van de doorgroei naar de streekomroep Midden-Limburg en in het kader van de vereenvoudiging van de financieel juridische en personele administratievoering is het raadzaam om de daadwerkelijke juridische fusie tussen de twee omroepen niet meer door
te voeren, maar hebben de twee omroepen een ander beoogt plan voor de toekomst, namelijk: het oprichten van een facilitair bedrijf.

Streekomroep Midden-Limburg
In overleg met de VNG, het ministerie van OCW (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen in de periode 2016-2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige 260
individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’. Voor de regio Midden Limburg werd gedacht aan één streekomroep voor de gemeenten Weert, Nederweert, Beesel, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Leudal en Maasgouw.

ML5 onderschrijft het uitgangspunt om met elkaar door te groeien tot één streekomroep voor deze gemeenten. De gemeente Beesel heeft zich in dit kader aangesloten bij omroep Peel en Maas in de regio Noord-Limburg. Dit laat onverkort dat wij als ML5 de gesprekken
continueren met de andere omroepen in de regio Midden-Limburg zoals weergegeven op de kaart op de volgende pagina. Wij zien het werken als een streekomroep als een belangrijke randvoorwaarde om in de toekomst de schaalgrootte te creëren om beter aan onze missie
te kunnen voldoen. Wel onder de voorwaarde dat de nadruk ligt om de unieke identiteit per gemeente te behouden.

Thans werken wij samen met OR6 op programmatisch gebied. OR6 verzorgt de gemeente Roerdalen deze omroep wil graag in de nabije toekomst met ons in een samenwerkingsverband werken. De eerste positieve gesprekken over deze intentie zijn al gebeurd.
Ook met andere mediabedrijven werken wij samen. De tv studio in Heythuysen werd verbouwd en aangepast door het Video Collectief en is er ook met laatstgenoemde een samenwerkingsverband. Met Roermond.nieuws.nl is er een uitwisseling van nieuwsitems.

Personeel
In het kader van de geplande verhuizing begin 2023 en de gewenste reorganisatie werkt het bestuur samen met de redactie een bezettingsplan uit. In dit plan wordt duidelijk uitgewerkt wat de gewenste bezetting is qua betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Het
ideale beeld om de identiteit te behouden van de gemeenten waarvoor ML5 de zendmachtiging heeft, is per gemeente een team van een cameraman/vrouw en verslagever/journalist of camjo voor de nieuwsgaring. Voor de lange termijn wordt er gewerkt aan de optimalisatie van het vrijwilligersbestand om kosten laag te houden, zodat verdiensten voor items en producties worden gebruikt.
Om aantrekkelijk te zijn voor vrijwilligers is het van belang dat ML5 een goede merknaam heeft, een prettige en gestructureerde werkomgeving en een duidelijk vrijwilligersbeleid inclusief een onkostenregeling. De omroep vindt de inzet van vrijwilligers belangrijk. Zij zijn immers het kapitaal van de omroep en staan midden in de maatschappij.
De jeugd heeft de toekomst. Daarom wil de omroep vooral jong en nieuw talent een kans geven. Zij zijn zeer belangrijk voor de toekomst en de gemeenschap. ML5 gaat contacten leggen met scholen in de regio. Naast stagiaires uit mediaopleidingen willen wij ook graag plaats bieden aan stagiaires uit administratieve opleidingen.

Huisvesting
Vanuit kostenoogpunt zou de wens van ML5, om door één van de gemeenten te worden gehuisvest waarmee tevens een kostenreductie wordt gerealiseerd, is uiteindelijk niet gelukt. Wel heeft ML5 een aanbod vanuit Roermond gekregen om zich te vestigen in de 'Weerstand' op het oude Philips terrein aan de Bredeweg.

Representatieve locatie:

  • Centraal gelegen op zicht locatie en goed toegankelijk voor mensen met een beperking, door een eigen lift en aangepaste toilet
  • Beter parkeer mogelijkheid, de omroep krijgt 5 parkeerplaatsen toegewezen
  • Uitbreiding vergader- en werkruimte naast de studio ruimtes

We kijken uit naar de mogelijkheden die ons, deze plek in “De Weerstand” op het oude Philipsterrein, ons kan en gaat bieden, om een trendy, dynamische -ook met het aantrekkelijk maken voor jongeren- omroep te worden met vele mogelijkheden op radio, tv, streaming en onze andere media kanalen.

Contact

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Adverteren? Een klacht?
Neem contact op met Omroep ML5. We staan u graag te woord.

Tel: 0475 - 491 189 (algemeen) of: 0475 - 497 123 (radiostudio)

Omroep ML5
Bredeweg 10
6042 GG Roermond

 

Meer weten? Neem contact op met:

Els Bruijnen
06 - 5235 8187

Scroll naar boven