OVER ML5

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond werken samen onder de naam ML5. Ons primaire doel is het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving in de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roermond.

 

De Missie van ML5:

Deze luidt:

 • het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving;
 • het aanbieden van een cross mediaal platform voor de productie, uitzending en overige distributie van programma’s, ideeën en opinies;
 • het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om via de lokale omroep publieke lokale content te produceren en te verspreiden.
 • betrokkenheid, democratie, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving.
 •  

Deze Missie is overigens op enkele punten omschreven in een convenant waarin geregeld is hoe de gemeenten omgaan met hun lokale omroepen.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw  en RTV Roermond die samenwerken onder de naam ML5 zijn te allen tijde de rechthebbende(n) over het door hen gemaakte (beeld)materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het (beeld)materiaal blijft eigendom van beide omroepen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht.

Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van beide omroepen is ML5 namens beide omroepen gerechtigd, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding, voor zover de Auteurswet dit toestaat.

Organisatie

 • Voorzitter
  Louise van Zanten
 • Secretaris
  Jos van Kan
 • Penningmeester
  Sef Zwart

Els Bruijnen – Hoofdredacteur a.i.
Ron Heimens – Hoofd Techniek
Lei Kierkels – Hoofd Radio

Redactie
Els Bruijnen - Hoofdredacteur a.i.
Jos Van Kan – redactie beeldkrant
Harry Vanenburg redactie beeldkrant en website
Ans van den Ende – redactie radio programma WWW
Aart Brink – redactie religieuze zaken
Jan Beelen – redactie camera en montage
Henk Doverman – redactie camera montage camjo

Verslaggeving
Henk Doverman
Truus van Kruchten
Bart Thiesen
Agnes Stijnen

Camera
Guido Naus – camera en montage
Frits Peeters camera en montage
Lei Kierkels - camera
Hans van Ratingen – camera

Radio Programma makers
Ben Engelen – Melodie Express
Ton Bruurs – Vitamine D
René de Serière – Knooppunt het Vonderen
Pieree Gubbels - Hallo midden Limburg
Bart Thiesen – Hallo Midden Limburg
Wil Wijnhoven – Breeker’s Eve
Marc Brouwers – de jaren 70
Antoine Bongers – Life is Live
Thei Goertz – Muziekcarrousel
Lei Kierkels – Muziekcarrousel
Henry Kicken – 90’s Forever
Chris Trines – Kuup Good
Marin van Lierop – WWW
Henk van Neerven – WWW
Ans van de Ende – WWW
Ron Heimens – Ron’s Muziekmix
Harry op het Broek – Flashback / Festwies
Jos Heemels – Jukebox Saturday Night
Jan op het broek – Festwies
Sijmen Kleuters – Sijmen op Zondag

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Voorzitter gezamenlijk PBO
Gerard Ijff

Leden RTV Roermond
Hans Heijnen
Theo Hermans
Ad Jereskes
Roel Schenk
Joe Mansour
Herman Kaiser

Leden 3ML
Wilma van Dommelen
Caroline Schrurs
Pauline Jorissen
Huub Coenen
Wim Miltenburg
Luc van Engelen
David van de Runstraat
Paul Sniekers
Leo Niessen

Contact

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Adverteren? Een klacht?
Neem contact op met Omroep ML5. We staan u graag te woord.

Tel: 0475 - 491 189 (algemeen) of: 0475 - 497 123 (radiostudio)

Meer weten? Neem contact op met:

Els Bruijnen
Hoofdredacteur a.i.
06 - 5235 8187

Scroll naar top