OVER ML5

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond werken samen onder de naam ML5. Ons primaire doel is het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving in de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roermond.

 

De Missie van ML5

Deze luidt:

 • het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving;
 • het aanbieden van een cross-mediaal platform voor de productie, uitzending en overige distributie van programma’s, ideeën en opinies;
 • het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om via de lokale omroep publieke lokale content te produceren en te verspreiden.
 • betrokkenheid, democratie, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving.
 •  

Deze Missie is overigens op enkele punten omschreven in een convenant waarin geregeld is hoe de gemeenten omgaan met hun lokale omroepen.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw  en RTV Roermond die samenwerken onder de naam ML5 zijn te allen tijde de rechthebbende(n) over het door hen gemaakte (beeld)materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het (beeld)materiaal blijft eigendom van beide omroepen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) zijn niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht.

Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van beide omroepen is ML5 namens beide omroepen gerechtigd, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding, voor zover de Auteurswet dit toestaat.

Organisatie

 • Voorzitter
  Louise van Zanten
 • Secretaris
  Jos van Kan
 • Penningmeester
  Sef Zwart

Els Bruijnen – Hoofdredacteur a.i.
Ron Heimens - Hoofd Techniek
Els Bruijnen - coördinator TV
Mart Heijnders - coördinator Radio
Ton Bruurs - Facilitaire Zaken

Redactie
Jan Beelen – redactie camera en montage
Aart Brink – redactie religieuze zaken
Henk Dovermann – redactie camera, montage, camjo
Ans van den Ende – redactie radioprogramma WWW
Jos Van Kan – redactie beeldkrant

Verslaggeving
Henk Dovermann
Antonius Keunen
Truus van Kruchten
Agnes Stijnen
Bart Thiesen

Camera
Peter Aben - camera en montage
Harrie Linssen - camera en montage
Guido Naus – camera en montage
Theo Peeters - camera en montage
Hans van Ratingen – camera

Programmamakers Radio
Antoine Bongers – Life is Live
Ton Bruurs – Vitamine D
Ans van den Ende – WWW
Jos Heemels – Jukebox Saturday Night
Ron Heimens – Ron’s Muziekmix
Martin van Lierop – WWW
Henk van Neerven – WWW
René de Serière – Knooppunt het Vonderen
Chris Trines – Kump Good
Wil Wijnhoven – Breeker’s Eve
Mart Heijnders - Happy Hour
Thei Goertz - Muziekcarrousel

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Hay Hutjens - Voorzitter
Jos Van Kan - Secretaris

Leden PBO:

Hay Hutjens Onderwijs en educatie / Ouderen
Pantaleon Hajenius Kunst en cultuur
Chris Roemen Duurzaamheid/werkgevers
Rozika Vullings Etnische en/of culturele minderheden
Pastoor Crasborn Kerkgenootschappen/Geestelijk
Jos Van Kan Secretaris
Ad Thomassen Maatschappelijke zorg en welzijn/Politiek
Harry Vanenburg Onderwijs en educatie
Jan Heijkers Huizenbouw
Pierre Houben Werkgever/evenementen
Renate Scholten Jongeren
Wim Cox Werkgevers

Contact

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Adverteren? Een klacht?
Neem contact op met Omroep ML5. We staan u graag te woord.

Tel: 0475 - 491 189 (algemeen) of: 0475 - 497 123 (radiostudio)

Omroep ML5
Bredeweg 10
6042 GG Roermond

 

Meer weten? Neem contact op met:

Els Bruijnen
06 - 5235 8187

Scroll naar boven