OVER ML5

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw en RTV Roermond werken samen onder de naam ML5. Ons primaire doel is het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving in de gemeenten Leudal, Maasgouw en Roermond.

 

De Missie van ML5:

Deze luidt:

 • het verzorgen van een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving;
 • het aanbieden van een cross mediaal platform voor de productie, uitzending en overige distributie van programma’s, ideeën en opinies;
 • het stimuleren en faciliteren van de lokale samenleving (mensen, groepen, organisaties) om via de lokale omroep publieke lokale content te produceren en te verspreiden.
 • betrokkenheid, democratie, emancipatie en participatie van burgers in hun eigen leefomgeving.
 •  

Deze Missie is overigens op enkele punten omschreven in een convenant waarin geregeld is hoe de gemeenten omgaan met hun lokale omroepen.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Omroep Leudal-Maasgouw  en RTV Roermond die samenwerken onder de naam ML5 zijn te allen tijde de rechthebbende(n) over het door hen gemaakte (beeld)materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het (beeld)materiaal blijft eigendom van beide omroepen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht.

Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van beide omroepen is ML5 namens beide omroepen gerechtigd, voor haar eigen rekening, in en buiten rechte maatregelen te nemen tot stopzetting van die inbreuk en tot verkrijging van schadevergoeding, voor zover de Auteurswet dit toestaat.

Organisatie

 • Voorzitter
  Louise van Zanten
 • Secretaris
  Jos van Kan
 • Penningmeester
  Sef Zwart

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Voorzitter gezamenlijk PBO

Gerard Ijff

Leden RTV Roermond

Hans Heijnen

Theo Hermans

Ad Jereskes

Roel Schenk

Joe Mansour

Herman Kaiser

Leden 3ML

Wilma van Dommelen

Caroline Schrurs

Pauline Jorissen

Huub Coenen

Wim Miltenburg

Luc van Engelen

David van de Runstraat

Paul Sniekers

Leo Niessen

Contact

Vragen? Opmerkingen? Suggesties? Adverteren?
Neem contact op met Omroep ML5. We staan u graag te woord.

Tel: 0475 - 491 189 (algemeen) of: 0475 - 497 123 (radiostudio)

Meer weten? Neem contact op met:

Els Bruijnen
Redactie
06 - 5235 8187

Scroll naar top