Provincie Limburg

De Provincie Limburg biedt landbouwgronden voor pacht aan.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken tot tot maandag 24 januari 2022 17:00 uur. De wijze van uitgifte van deze gronden is gebaseerd op de Uitvoeringsnota Pacht 2022, die op 14 december jongstleden door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Aan de hand van deze nota en de beschreven systematiek gaat de Provincie haar gronden …

De Provincie Limburg biedt landbouwgronden voor pacht aan. Lees verder »

Video – Eerste nieuwjaarstoespraak van gouverneur Emile Roemer

Geloof in Limburg, in jezelf en in elkaar’ In zijn eerste nieuwjaarstoespraak blikt gouverneur Emile Roemer terug op een bewogen 2021 voor Limburg, maar kijkt hij vooral ook vooruit naar de vele kansen en mogelijkheden die er binnen de provincie liggen. “Met Limburgse kennis, ervaring en innovatie kan een schoner, slimmer, gezonder én eerlijker Nederland …

Video – Eerste nieuwjaarstoespraak van gouverneur Emile Roemer Lees verder »

Scroll naar top