Waarschuwingen blauwalg per direct opgeheven, provincie hiermee blauwalg-vrij

De ingestelde waarschuwing voor blauwalg bij de Kis Noord in Stevensweert is per heden ingetrokken. Er zijn op dit moment nergens meer actieve waarschuwingen voor blauwalg in onze provincie.

Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. U mag er wel zwemmen, u dient zelf te beoordelen of er een risico is voor uw gezondheid.

Regelmatige controles

Het waterschap blijft de situatie ter plekke nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Wat zijn blauwalgen

Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met water, waarin zich drijflagen bevinden. te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende recreatieplassen. Daar hoort standaard de controle op blauwalgen bij voor zwemplekken die hier gevoelig voor zijn.  Wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden, stelt het waterschap een waarschuwing in.  Wordt er tijdens een inspectie een drijflaag van blauwalgen ontdekt, dan laat het waterschap een aanvullend onderzoek verrichtten en stelt alvast een waarschuwing in aan de hand van de visuele inspectie.

Zwemwaterinformatie is ook te vinden via de website www.zwemwater.nl.

Heeft u een melding over watervervuiling of een onveilige situatie bij een van onze officiële zwemlocaties in oppervlakte water, bel dan het Meldpunt Water: 0800-0341.

Dit bericht delen:
Scroll naar boven