Nieuws – Lid worden van een vereniging met hulp van Stichting Leergeld dan kan in Maasgouw

Ook in Maasgouw groeien nog steeds kinderen op in gezinnen met minimale financiële middelen. Stichting Leergeld Leudal-Maasgouw wil dat alle kinderen kunnen meedoen en niet aan de zijlaan staan.

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar zijn er voorzieningen waardoor zij wel kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn zoals schoolreisjes, muziekles of lidmaatschap van een sport- of scoutingvereniging. En ook een fiets voor vervoer van en naar school of een laptop die noodzakelijk is op school zijn enkele voorbeelden.

Hoe werkt het?

Ouders en verzorgers die een minimaal inkomen hebben (120% van het minimumloon) kunnen een beroep doen op Leergeld. Dat kan eenvoudig via het aanmeldingsformulier op de website www.leergeldleudalmaasgouw.nl.

Na aanmelding wordt het gezin door één van de intermediairs (vrijwilliger) van de stichting thuis bezocht. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Indien nodig worden ook andere instanties ingeschakeld. Besluitvorming over de aard van de verstrekking gebeurt door de coördinatoren op basis van de informatie die de intermediair aanreikt. Leergeld geeft geen contant geld maar zorgt voor middelen en toegang tot voorzieningen.

Wilt u schenken, doneren of sponsoren?

Ook u kunt helpen. Als u een donatie of schenking wilt doen dan kan dat. Stichting Leergeld Leudal en Maasgouw heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat alle donaties en subsidies geheel ten goede komen aan de doelgroep van stichting Leergeld. Wilt u schenken, doneren, sponsoren? Neem contact op via het mailadres penningmeesterleergeldlm@gmail.com.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.leergeldleudalmaasgouw.nl.

Geplaatst op: 21-09-2020

Dit bericht delen:
Scroll naar top