Limburgse GGD’en publiceren resultaten onderzoek gezondheid en leefstijl jeugd

Eind 2019 hebben GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg gezamenlijk de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd onder 16.000 jongeren in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg. De jongeren tussen 13 – 16 jaar hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl. Alle resultaten worden beschikbaar gesteld via het Kennisplein van GGD Limburg-Noord en de Gezondheidsatlas van GGD Zuid Limburg. De belangrijkste resultaten staan beschreven in de provinciale rapportage.

Het onderzoek ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten hebben de afgelopen jaren al veel initiatieven ondernomen om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Marianne Smitsmans, voorzitter bestuurscommissie GGD Limburg-Noord: “De resultaten van de nieuwste Gezondheidsmonitor Jeugd laten zien dat ons beleid en de acties die we elke dag inzetten bijdragen aan het geluk en de gezondheid van onze jongeren. We moeten echter onze aandacht ook blijven richten op de jongeren met wie het (tijdelijk) minder goed gaat. Dat motiveert om elke dag een stap extra te zetten.”Een greep uit de resultaten:

Gezondheid en geluk

  • De meerderheid van de Limburgse jongeren voelt zich gezond (86%) en gelukkig (84%).
  • Een kleinere groep jongeren groeit echter op onder minder gunstige omstandigheden, bijvoorbeeld jongeren die een scheiding van de ouders hebben meegemaakt (25%), opgroeien in een eenoudergezin (10%), of aangeven dat zij thuis moeite hebben met rondkomen (5%).

Voeding en beweging

  • Limburgse jongeren eten meer groente. In 2015 gaf 40% van de jongeren aan elke dag groente te eten, in 2019 is dit gestegen naar 47%. Circa 1 op de 3 jongeren geeft aan elke dag fruit te eten.
  • De meerderheid van de jongeren beweegt onvoldoende; slechts 18% voldoet wél aan de beweegnorm (minimaal een uur per dag actief).

Alcohol en roken

  • Jongeren drinken minder alcohol dan afgelopen jaren. In 2005 gaf 6 op de 10 jongeren aan dat zij de afgelopen 4 weken alcohol hadden gedronken, in 2019 is dat gehalveerd naar circa 3 op de 10.
  • Ook het aantal rokers is gedaald. In 2005 gaf 15% van de jongeren aan te roken. In 2019 is dit gedaald naar 6%.

Stress en (cyber)pesten

  • 1 op de 3 jongens en meer dan de helft van de meisjes geeft aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen.
  • In de afgelopen 10 jaar is het pesten op school gedaald van 13% in 2009 naar 8% in 2019. Het percentage jongeren dat slachtoffer is van cyberpesten is met 5% stabiel gebleven ten opzichte van 2015.

Diversiteit en weerbaarheid

  • Het percentage jongeren dat een grote sociale afstand tot homoseksuele leeftijdsgenoten ervaart, is in het afgelopen decennium gedaald. Vooral onder jongens is hier nog verbetering mogelijk. Weerbare jongeren staan stevig in hun schoenen bij het maken van gezonde keuzes. Het overgrote deel van de Limburgse jongeren (91%) vindt zichzelf voldoende weerbaar, jongens zijn daarin met 94% iets zelfverzekerder dan meisjes (89%)                                                                                                                                                                                                                      Bekijk de resultaten van alle thema’s via het Kennisplein van de GGD Limburg-Noord en de Gezondheidsatlas van de GGD Zuid Limburg                                                                                                                                                             
Dit bericht delen:
Scroll naar boven