Fusie ziekenhuis gaat niet door

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond kondigde eerder dit jaar een bezinningsperiode aan in het voorgenomen fusieproces met VieCuri Medisch Centrum. Op basis van nader onderzoek, adviezen van de gremia, regionale ontwikkelingen, het Hoofdlijnenakkoord, en de (te verwachten) effecten van de coronacrisis in de zorg, is Laurentius tot een beleidsvoornemen gekomen: het voorgenomen besluit tot fusie wordt ingetrokken. De focus wordt nu primair gelegd op samenwerking in de keten in de regio met huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT), GGD en ziekenhuizen. Viecuri blijft voorkeurspartner voor ziekenhuissamenwerking.

Marja Weijers en Theo Bos, Raad van Bestuur: “Wij hebben in onze bezinningsperiode gestreefd naar objectieve beeldvorming van alle mogelijke scenario’s, zodat de beste keuze gemaakt kan worden voor de toekomst. Uitgangspunt is voor ons altijd toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voor de bewoners in Midden-Limburg. Onze conclusie is dat alleen door intensief samen te werken en bereid te zijn nieuwe paden te bewandelen, er passende zorg (in 1ste, 2de en 3de lijn) geleverd kan worden. Daarnaast is de afgelopen periode door de Covid pandemie het zorglandschap veranderd. De Limburgse ziekenhuizen zullen in ROAZ verband moeten blijven samenwerken, zoals zij dit sinds maart dit jaar hebben laten zien.”

Werken aan nieuwe strategische koers
Het beleidsvoornemen van Laurentius is om een nieuwe strategische koers 2021-2025 uit te zetten gebaseerd op deze pijlers: verder ontwikkelen van de samenwerking in de keten in de regio Midden-Limburg, met VieCuri als voorkeurspartner samenwerken op ziekenhuisniveau, het verder verkennen en ontwikkelen van samenwerkingen met de 2de en 3de lijn organisaties en het aangaan van langlopende contracten met zorgverzekeraars. Op deze wijze is volgens de Raad van Bestuur de continuïteit van medisch specialistische zorg voor patiënten en inwoners van Midden-Limburg de komende jaren het beste geborgd. Marja Weijers en Theo Bos: “Liefdevolle zorg met passie’ blijft onze visie. Van daaruit werken we aan zorg dichtbij de patiënt, niet alleen binnen het ziekenhuis maar ook in onze zorgnetwerken. Dit beleidsvoornemen wordt in de komende tijd nader uitgewerkt.”

Dit bericht delen:
Scroll naar boven