Geluidsonderzoek windmolens Kookepan – gemeente Leudal

Bron: Gemeente Leudal

De gemeente Leudal laat een geluidsonderzoek doen naar aanleiding van een tiental meldingen van omwonenden nabij windpark de Kookepan. Dit windpark is ontwikkeld ten noordwesten van het dorp Neer in het gebied genaamd de Kookepan.

Wethouder Michel Graef: “Sinds dat de windmolens in werking zijn hebben we als gemeente een tiental meldingen, veelal van akoestische aard ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben we een geluidsbureau ingeschakeld, dat gespecialiseerd is in het geluid op het gebied van windmolens. Dit bureau gaat toetsen of de windmolens voldoen aan de geluidsvoorschriften Lden en Lnight die in de vergunning/activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Over het onderzoek

Het geluidsbureau gaat bij alle 3 de windmolens metingen verrichten. Zodra de weersomstandigheden het toelaten (voldoende wind, geen vorst en droog) kunnen de metingen uitgevoerd worden. Tijdens deze metingen wordt het geluid gemeten dat voor ieder mens hoorbaar is. Dit zijn zowel hoge als lage frequenties. Deze hoorbare tonen worden visueel gemaakt in het gemeten geluid. De uiteindelijke resultaten worden gedeeld met de betrokkenen. Tevens worden, daar waar mogelijk, eventueel gestelde voorschriften, naar aanleiding van dit onderzoek overgenomen.

Dit bericht delen:
Scroll naar boven