D66-kandidaat Rens Raemakers presenteert Jeugdzorg-plan

Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) heeft een nieuw visiestuk gepresenteerd over meer ‘kansengelijkheid in de jeugdhulp’. Het stuk met 10 concrete plannen is tot stand gekomen na veelvuldige gesprekken met jongeren zelf.

Raemakers: ‘Ik vond het belangrijk om eens aan jongeren te vragen wat voor hen nu de belangrijkste knelpunten zijn. Daar kwamen veel goede suggesties uit.’

Het voorstel bestaat uit drie pijlers: zelfstandigheid, veiligheid en vrijheid. Al deze drie zaken zijn volgens de D66’er cruciaal voor het welzijn van jongeren in jeugdhulp(instellingen). Als het gaat om zelfstandigheid gaat het onder meer om het behouden van bijbaantjes, hobby’s en sporten, om het krijgen van voldoende zak- en kleedgeld en om het opnemen van het recht op verlof in de Jeugdwet.

Bij veiligheid horen speerpunten als het krijgen van een informele contactpersoon (een buddy) en meer ondersteuning voor pleeggezinnen. Tot slot wil Raemakers (onder het kopje ‘vrijheid’) dat jongeren met een migratieachtergrond in de jeugdhulp extra begeleiding krijgen, evenals jongeren die 18 jaar worden en nu zorg missen. Het hele plan is te lezen via de link: Jeugdvisie D66

Rens Raemakers zat de afgelopen 4 jaar voor D66 in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen van 17 maart aanstaande is hij opnieuw kandidaat voor zijn partij: hij staat 19de op de kieslijst van D66. Eerder al gaf hij aan jeugdzorg te zien als het belangrijkste onderdeel van zijn campagne: Raemakers wil meer geld naar de jeugdzorg, vooral voor provincies zoals Limburg waar veel tekorten zijn

Dit bericht delen:
Scroll naar top