Beteugeling Maas blijft prioriteit no.1 voor Waterschap

(Foto: Waterschap Limburg)

De dijkversterkingen langs de Maas gaan onverkort door, ook onder het nieuwe Waterschapsbestuur. Dat blijkt uit het coalitie-akkoord dat vier Waterschapsfracties op 6 juni 2023 ondertekenden in Roermond.

De fracties Waterbelang Limburg, BBB+, LV50 en Water NATUURlijk hebben de hoogwaterbescherming in de Maasvallei tot hun eerste kernopgave bestempeld. Daarna komen onder meer klimaatadaptatie, waterkwaliteit en ecologie. In de praktijk betekent dit geen verandering voor projecten als de dijkversterking tussen Thorn en Wessem, de aanpak van de dijk in Buggenum en dijkversterkingen in Roermond bij de Willem-Alexanderhaven en het nieuwe woongebied Roerdelta.

Ook projecten die pas rond 2030 van start zullen gaan, blijven gehandhaafd in de planning. Het doel is dat de dijken langs de Maas in 2050 voldoen aan de landelijke veiligheidsnormen. Overigens kan dat ook betekenen dat dijken worden verbreed in plaats van verhoogd, of dat de rivier meer ruimte krijgt om hoogwater op andere plaatsen te voorkomen.

Dit bericht delen:
Scroll naar boven