Zorgen over ongezonde bedrijven op Zevenellen

Aan de Roermondseweg in Haelen, op de locatie van de voormalige Maascentrale (PLEM), wordt bedrijvenpark Zevenellen ontwikkeld.  Volgens Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. is Zevenellen de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken.  Het terrein met een oppervlakte van circa 48 hectare ligt in het buitengebied van de gemeente Leudal. Het park biedt ruimte aan bedrijven met activiteiten zoals opslag, circulair en biobased ondernemen. Inmiddels heeft Dimass (distributiebedrijf) zich er al gevestigd. Andere geïnteresseerden zijn  RWE/Furec (verwerking, huishoudelijk afval, VTTI (mestverwerking), BA Green Fuels (afval uit de voedingsindustrie, Heereco (compostverwerking) enz.

De gemeente Leudal is enthousiast over dit project. Het geeft een enorme boost aan de lokale economie en levert werkgelegenheid op. Vele omwonenden denken daar echter anders over. Zij maken zich grote zorgen over het voorgenomen initiatief. Zij vrezen een verdere aantasting van hun gezondheid, de leefbaarheid en van de natuur. Zorgelijke bedrijfsactiviteiten zijn het op-/overslaan en bewerken van mest, compost, vuilnis, voedsel- en plasticafval en metaal. 7-8 bedrijven voeren deze activiteit. Ook de forse toename van zwaar verkeer (door 12 bedrijven) heeft verregaande consequenties voor de verkeersveiligheid en het milieu.

Namens Stichting Duurzaam Zevenellen legt Marie-José Baur uit dat steeds meer mensen zich zorgen maken over de ontwikkelingen op Zevenellen. Vooral omdat het niet slechts om één bedrijf gaat, maar om meerdere bedrijven op één locatie, dicht bij dorpen  van Leudal en de stad Roermond. ‘Als inwoner krijg je te maken met de stank, geluids- en luchtverontreiniging van alle bedrijven samen. Ook komen er op de Roermondseweg jaarlijks 5000 verkeersbewegingen bij waarvan 80% zwaar vrachtverkeer is’.

Inmiddels hebben twaalf natuur- en milieuverenigingen én dorps- en wijkraden uit Leudal, Roermond en Beesel samen met Stichting Duurzaam Zevenellen een nieuw, gezamenlijk front gevormd tegen de komst van ongezonde bedrijven op bedrijventerrein Zevenellen.

Zij vragen de verantwoordelijke bestuurders om overzichten te maken waarbij de cumulatieve waarden van de fabrieken op Zevenellen getoetst worden aan de impact op de omgeving en mogelijke gezondheidseffecten, rekening houdend met de meest recente advieswaarden vanuit de GGD, WHO en andere onafhankelijke instanties

Meer info: facebook Stichting Duurzaam Zevenellen en gemeente Leudal

Dit bericht delen:
Scroll naar boven