Voortgangsbericht formateur Dirk Franssen; wethouders bekend.

In aansluiting op het voorgangsbericht van 25 mei 2022 heeft formateur Dirk Franssen vandaag de pers via een persbericht opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het formatieproces in de gemeente Roermond. De nieuwe wethouders in Roermond zijn bekend en dat zijn  Dirk Franssen en Jos van Rey namens de LVR, Marianne Smitsmans names GL, Vincent Zwijnenberg names de VVD en Felix van Ballegooij names de PvdA.

De inhoud van het vandaag verschenen persbericht is onderstaand integraal weergegeven.

In vervolg op mijn voortgangsbericht van 25 mei jongstleden, wil ik via dit bericht opnieuw informatie over het formatieproces delen.

De afgelopen 36 uur is er door LVR, GL, VVD en PvdA hard gewerkt aan het vervolg van de formatie. De gesprekken verlopen in zeer goede sfeer en harmonie tussen de onderhandelingsdelegaties van deze partijen. Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten en waar er op onderdelen verschillende denkrichtingen
zijn, wordt er constructief onderhandeld vanuit een gezamenlijk besef in het belang van en voor Roermond.

Een groot deel van belangrijke onderwerpen en thema’s voor de Roermondse samenleving zijn inmiddels besproken. Hierdoor kan er de komende tijd verder gewerkt worden aan een concept en uiteindelijk definitief coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Vandaag is door de partijen behalve over inhoudelijke aspecten ook met elkaar over kandidaat-wethouders gesproken. LVR, GL, VVD en PvdA hebben de kandidaat/kandidaten die zij voordragen met elkaar gedeeld en er is gestart met een verkenning voor de mogelijke portefeuilleverdelingen.

De kandidaat-wethouders die vanuit de partijen worden voorgedragen luiden als volgt. Dirk Franssen en Jos van Rey namens de LVR,
Marianne Smitsmans names GL, Vincent Zwijnenberg names de VVD en Felix van Ballegooij names de PvdA.

De benodigde vervolgprocessen worden op basis van deze partijvoordrachten in gang gezet. LVR, GL, VVD en PvdA werken de komende tijd hard verder om het coalitieakkoord op hoofdlijnen naar een definitieve versie te brengen en wordt verder gesproken over de portefeuilleverdelingen.

Zodra in overleg met de voorzitter van de Gemeenteraad en het Presidium duidelijk is wanneer een Raadsvergadering kanplaatsvinden over het coalitieakkoord en de wethoudersbenoemingen, volgt een nieuw voortgangsbericht.

Voor dit moment vertrouw ik erop u via dit voortgangsbericht voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet
Dirk Franssen
Formateur

Dit bericht delen:
Scroll naar top