Video – Samenwerking College Broekhin en bibliotheek Bibliorura

Op 14 juli ondertekenden   Marc Demandt (directeur Bisschoppelijk College Broekhin) en Jeanine Deckers (directeur Bibliotheek Bibliorura) een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is vastgelegd dat school en bibliotheek een duurzame samenwerking aangaan, gericht op schoolse en naschoolse leesstimulering, op basis van de landelijke formule ‘Bibliotheek op School’. ML5 was bij de ondertekening aanwezig een maakte het volgende verslag.

Onderdelen van deze samenwerking zijn: een deskundige leesconsulent van de bibliotheek die  aanwezig is op school, een inspirerende collectie boeken in de schoolbibliotheek en het gezamenlijk bevorderen van een goede leesomgeving op school.

Hiermee hopen beide partijen het lezen van boeken door jongeren een boost te geven waardoor de resultaten van leerlingen verbeteren.

Dit bericht delen:
Scroll naar top