Samenwerkende gemeenten en waterschap in BsGW bieden helpende hand voor ondernemers

Ook de 28 gemeenten en het Waterschap Limburg die samenwerken in de belastingsamenwerking BsGW hebben besloten om i.v.m. het coronavirus maatregelen in te voeren om ondernemers financieel te ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte bieden.
BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast zullen de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaatsvinden. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int.

Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.

Dit bericht delen:
Scroll naar top