Nieuwsbrief Roermondpost

 

Restafval verbranden is duur. Het kost niet alleen geld, maar ook grondstoffen. Daarom willen we ons afval maximaal scheiden en recyclen. Uit afval halen we nieuwe grondstoffen: zo leveren we als duurzame gemeente een bijdrage aan minder verspilling. Om dat te realiseren verandert de inzameling van glas en textiel.
Lees verder

Vanaf juli 2020 kunt u wit en bont glas op meer plekken van elkaar gescheiden aanbieden. U kunt aan de sticker zien welke container voor welk glas bestemd is. Ook hiermee zetten we een stap naar een beter hergebruik.
Lees verder

De inzameling van textiel verandert. In de ondergrondse textielcontainers wordt textiel vervuild doordat er ander afval bij gegooid wordt of door vocht in de container. Om dit te voorkomen en de hoeveelheid en kwaliteit van textiel te verbeteren, staan er vanaf juli bovengrondse textielcontainers in de gemeente.
Lees verder

Sinds dit voorjaar mogen lege blikjes en lege drankenkartons samen met plastic verpakkingsafval in de doorzichtige plastic PMD-zak bij u thuis. U hoeft nu niet meer met blik en drankenkartons naar een container toe. De PMD-zakken worden om de week bij u thuis opgehaald.
Lees verder

Afval dat naast containers wordt gezet leidt tot overlast, ongedierte en extra kosten. Het is een grote ergernis voor velen. Zet daarom geen afval naast de containers, maar maak gebruik van het milieupark en Kringloopcentrum het Goed.
Lees verder

Scroll naar top