Maasgouw neemt regie in dorpsontwikkelingen Heel

De komende vijf jaar vinden in Heel enkele grote ontwikkelingen plaats die het beeld van het dorp voor de toekomst gaan bepalen. Zorginstellingen Daelzicht en de Koraal Groep (Sint Anna) zijn bezig met de masterplannen voor nieuwbouw van woningen en kantoren. Chateau Heel wordt omgebouwd tot woon-zorgcomplex voor ouderen, iets wat de gemeente ook graag ontwikkeld ziet worden in het voormalige gemeentehuis op het Raadhuisplein. Daarnaast moet de centrumfunctie van het Wilhelminaplein versterkt worden in samenwerking met de winkeliers.

Al deze plannen raken volgens de gemeente de belangen van veel partijen en omwonenden. „Belangrijk is dat de gemeente de verbindingen legt en de regie voert in het proces”, zegt wethouder Tim Snijckers. „Ondernemers en de dorps- en heemkundevereniging zijn gevraagd daarin mee te denken.”

Snijckers voerde inmiddels ook gesprekken met de provincie Limburg. De wethouder heeft de geclusterde gebiedsontwikkelingen in Heel aangemeld voor de provinciale stimuleringssubsidie voor stads- of dorpscentra.

Scroll naar top