Leudal – Samen maken wij een vuist tegen ondermijnende criminaliteit

ls de zogenoemde onderwereld gebruik maakt van de bovenwereld om criminele activiteiten uit te voeren, dan spreken we van ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden zijn: loodsen en panden gebruiken voor drugslaboratoria of hennepkwekerijen, witwassen van geld, mensenhandel en allerlei vormen van fraude. Door de invloed en druk van criminelen vervagen normen en waarden. Zonder dat wij het direct merken wordt hierdoor onze veiligheid aangetast. Gemeente Leudal vindt het belangrijk dat buurten veilig en leefbaar blijven. De legale ondernemers moeten hun werk kunnen doen zonder bedreiging of intimidatie. Ook in Leudal zien we vormen van criminele activiteiten, en dan vooral in ons uitgestrekte buitengebied. De gemeente zet erop in om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Burgemeester Désirée Schmalschläger: “ Leudal is een plattelandsgemeente waar het fijn veilig wonen, werken en recreëren is. Dit willen we graag zo houden. Samen kunnen we een vuist maken tegen de ondermijnende criminaliteit en ervoor zorgen dat normen en waarden behouden blijven. Geef criminelen geen gelegenheid.”

Samenwerken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit komt voor in elke gemeente, ook in Leudal. Hennepteelt, drugsproductie, witwassen van geld en andere vormen van fraude zijn voorbeelden van ondermijnende criminaliteit. De gemeente gaat sinds enkele jaren samen met de politie, het openbaar ministerie, de Belastingdienst en andere partijen de strijd aan tegen ondermijnende criminaliteit.

Meld elk signaal!

Niet alleen de gemeente en politie zijn alert op signalen, maar ook u als inwoner kunt ons helpen. Bijvoorbeeld als u iets verdachts ziet. Zoals een pand waar de rolluiken altijd dicht zijn, of een woning met langdurig afgeplakte ramen. Een ander signaal voor ondermijnende criminaliteit is een vreemde geur rondom een pand; de geur van hennep of een synthetische, amandelachtige of anijsgeur.

Wijkagent Mark Vonk: “U als bewoner weet als geen ander wat normaal is in uw buurt. Zegt uw gevoel hier klopt iets niet meld het. Wij zijn op zoek naar “puzzelstukjes”. Alle stukjes bij elkaar zorgen ervoor dat we een crimineel kunnen oppakken.”

Anoniem

Als u een melding bij de gemeente doet via het online meldpunt op de website, dan is uw anonimiteit gegarandeerd. Er worden geen gegevens geregistreerd, ook geen IP-adressen. Ook via Stichting Meld Misdaad Anoniem, (MMA) is melden anoniem.

Désirée Schmalschläger: “Misschien denkt u “Het zal wel niets zijn”. Ik vraag u uw signaal toch te melden. Misschien is het wel het puzzelstukje waar we naar op zoek zijn. Via de gemeentelijke website kunt u een signaal snel en volledig anoniem melden. Ik wil alvast iedereen bedanken die de moeite neemt om het signaal aan ons door te geven. Samen staan we sterk.”

Wat doen we met uw melding?

Hoe klein het ook lijkt, elk signaal kan het eerste of juist het laatste puzzelstukje zijn bij het in kaart brengen van criminele activiteiten. Een melding wordt dan ook secuur gecheckt. De gemeente, politie, energieleveranciers, Belastingdienst en andere partners werken hierbij nauw samen.

Wijkagent Dianne Reemers: “Omdat wij bezig zijn met het verzamelen van puzzelstukjes kunnen we vaak niet direct een terugkoppeling geven op een melding. Ook zult u niet altijd direct actie zien. Dit wil niet zeggen dat er niets gebeurd. U kunt erop vertrouwen dat elke melding wordt nagetrokken en met andere informatie wordt gevalideerd.”

Dit gebeurt er na uw melding:

  • De melding komt binnen bij de gemeente, via  www.leudal.nl/ondermijning, via de meldkaart of telefonisch.
  • Wij bekijken in onze systemen wie er op het genoemde adres woont of welk bedrijf er gevestigd is.
  • Wij controleren of er al eerdere signalen, meldingen of klachten over het adres zijn ontvangen, bekijken het pand met luchtfoto’s en doen navraag bij onze opsporingsambtenaren.
  • Is het een melding over penetrante chemische geur of hennepgeur of andere signalen die wijzen op hennepteelt, zoals afgeplakte ramen, veel condens of verdacht bezoek? Een van onze buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) bekijkt dan het pand van buitenaf en kijkt/ruikt of hij hetzelfde signaal kan waarnemen.
  • De bevindingen worden gedeeld met de politie. Samen met de wijkagenten stemmen we af welke actie we kunnen ondernemen. Vaak wordt er dan een controle bij het pand uitgevoerd.
  • Betreft de melding een reëel vermoeden van fraude of witwassen? Dan onderzoeken we de financiële situatie. We willen dan weten of iemand op te grote voet leeft en of het bestedingspatroon wel kan kloppen bij de inkomsten. Wij maken de verbinding naar onze ketenpartners via het RIEC-Limburg en gezamenlijk wordt bepaald welke actie er volgt.

Meldingen 2019/2020

In 2019/2020 ontvingen wij 74 meldingen op ons online gemeentelijk meldpunt of via de meldkaart. Een mooi resultaat.

Type melding Aantal
Illegale bewoning, adresfraude, arbeidsmigranten 10
Witwassen, fraude, op grote voet leven, dure goederen 8
Hennepkwekerij, hennepgeur, afgeplakte ramen, aanloop pand op vreemde tijdstippen, activiteit bij door burgemeester gesloten pand 20
Dealen, drugs, chemische lucht, korte bezoekjes 8
Opvallende situaties zoals geparkeerde auto’s, verloedering, camera’s 11
Signalen zorgfraude 2
Overige 15

Resultaten

In 2019/2020 konden we dankzij uw meldingen en ons onderzoek 28 integrale controles uitvoeren. Verder zijn er in het vierde kwartaal 2020 21 panden gecontroleerd op spookbewoning. Hierbij zijn 2 panden aangetroffen waar signalen waren die nader onderzoek vereiste. Er zijn 2 drugslabs ontmanteld en in 23 panden is een hennepkwekerij of zijn voorbereidende handelingen hiervoor aangetroffen. De burgemeester heeft 18 ’drugspanden’ gesloten en 5 waarschuwingen gegeven. Door uw oplettendheid zijn verschillende hennepkwekerijen ontmanteld en zijn casussen opgepakt in het kader van vermoeden witwassen.

Hoe signaal melden?

De gemeente Leudal vraagt u elke signaal te melden:

Dit bericht delen:
Scroll naar top