Coronavirus en drinkwater

De kans op een besmetting via het kraanwater is gelukkig nihil. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn.

Bovendien doorloopt al het kraanwater dat in Nederland van oppervlaktewater wordt gemaakt meervoudige desinfectiebarrières. Bacteriën, virussen en protozoën worden dus allemaal verwijderd of onschadelijk gemaakt. Dit is geborgd door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus (COVID-19). Alle drinkwaterbedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht en hebben voor alle mogelijke scenario’s continuïteitsplannen opgesteld. Dat geldt ook voor een grieppandemie.

In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt nauwlettend naar de adviezen van de Rijksoverheid gekeken.

Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, zijn de drinkwaterbedrijven in staat om bij een grieppandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering te garanderen.

Scroll naar top