Zo krijgen de basisschoolleerlingen op vrijdag 22 juli zomervakantie. Voor de kinderen van groep 8 is dat een spannend moment. Ze nemen afscheid van hun basisschool en zeggen voor een laatste keer tegenhun meesters en juffen: “Fijne vakantie!”.

Vanaf september gaan zenaar een middelbare school in een buurgemeente, de meeste met de fiets. De wereld wordt daarmee groter, de weg naar volwassenheid wordt in gang gezet.

Aan de gevels van veel woningen zien we vlaggen met schooltassen hangen. Veel jongeren hebben de middelbare school met succes
afgerond. Na de zomer gaat men naar een beroepsopleiding in de regio, naar het HBO of de universiteit. Sommigen gaan aan het werk.
Een bijzondere tijd gaat beginnen, maar eerst: “Prettige vakantie!”.

Op veel bedrijven en instellingen vindt er in deze tijd een personeelsfeest plaats, al of niet voor de bouwvak. Voor het eerst in ruim 2 jaar kan er weer een samenzijn georganiseerd worden. Aan het einde van de avond zeggen collega’s tegen elkaar: ”Geniet van je
vakantie!”.

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Maasgouw een nieuwe raad gekregen met 19 raadsleden en 27 burgerraadsleden. Allemaal hebben ze zo veel als mogelijk zich ingewerkt en voelen zich verantwoordelijk voor het algemeen belang en het welzijn van onze inwoners.

Dinsdag 12 juli is de laatste gemeenteraadsvergadering en dan volgt voor een aantal weken een pauze. Op het einde van de laatste vergadering zeg ik als voorzitter van de raad tegen alle raadsleden: “Prettige
vakantie!”.

En dat zeg ik natuurlijk ook tegen u als lezer: “Een hele fijne vakantie!”.