In deze column pleit ik voor het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar naar 16 jaar. Dan kunnen er 221 meer kiezers stemmen.

‘In je adolescentie, zo tussen je 13e en je 18e, ontwikkel je democratische normen en waarden en je belangrijkste politieke overtuigingen. Het is ook de periode in je leven waarin je politieke betrokkenheid wordt gevormd. Alleen heb je op deze leeftijd nog weinig mogelijkheden om deze betrokkenheid te laten zien, je mag immers nog niet stemmen’, aldus een politicoloog.

De kinderraad van Maasgouw zit in het tweede jaar van haar bestaan. Kinderen van 10, 11 en 12 jaar geven hun mening over onderwerpen die zij belangrijk vinden. De mening wordt onderbouwd met argumenten voor en tegen. Dit gaat hen heel goed af. Op onderwerpen als zwerfvuil en klimaat worden goede besluiten geformuleerd. Ook over hun eigen schoolomgeving en vrijetijdsbesteding heeft men een mening.

Als basisschoolleerlingen dit met verve doen, waarom niet dan de groep 16 en 17 jaar. Ze hebben net het vmbo afgerond, zitten op de laatste klassen van het voortgezet onderwijs of beginnen aan een beroepsopleiding. Sommigen beginnen al met hun eerste baan.

Op school zijn er vakken zoals maatschappijoriëntatie waar onderdelen van de samenleving aan de orde komen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat het om thema’s die dicht bij onze jongeren liggen: hoe wonen, waar spelen, waar geld verdienen, waar recreëren, hoe cultuur ondergaan, in welke mate als overheid naastenliefde tonen en zorgen voor kinderen, jonge ouders en ouderen. Onderzoekers geven aan dat jongeren net op een leeftijd zitten dat ze met een klein duwtje blijvende interesse kunnen krijgen voor de omgeving.

De nieuwe regering trekt miljarden uit voor klimaat en duurzaamheid. Critici geven aan dat de rekening bij jongeren gelegd wordt, dat zij het later moeten betalen. Waarom zou je ze dan niet nu al laten meebeslissen, via hun stem? Jongeren hebben een mening en vooral als het gaat om klimaat beseffen zij zeer goed dat er nu iets moet gebeuren voor later. Laat ze dan actief meepraten en stemmen.

De tijd na corona is een ander onderwerp waar jongeren uit eigen ervaring een stem in zouden moeten krijgen. Hoe gaan we om met veiligheid en gezondheid voor de medemens, zonder de ontwikkeling van jongeren te belemmeren. Kortom, ik doe een oproep aan de Tweede Kamer om de wet te wijzigen om de leeftijd om te stemmen te verlagen.

Voor nu, jongeren, lees de verkiezingsprogramma’s en help je ouders en vrienden van 18 jaar en ouder in de keuze voor een stem op 16 maart.