Column met video- Blik uit het Venster door Jules Zollner (76) afl. 23: De dag van Fukushima

Tien jaar geleden knalde de kerncentrale van Fukushima uit elkaar. Een ramp van wereldomvang. Buitenlandse zenders besteden er ook nu nog veel aandacht aan. Kijkt u maar eens naar de documentaire via deze video

Sindsdien hebben veel bevolkingsgroepen in de hele wereld zich beziggehouden met de vraag: kan het hier ook gebeuren?

De Europse diplomaat Frans Timmermans opperde deze week in de media om de Clauscentrale te Maasbracht te laten ombouwen tot atoomcentrale. Het provinciaal bestuur van Limburg heeft daar de verbodsbepaling over uitgesproken.

Uitkomst van de officiële, erkende studies is, dat de gemeentes Leudal, Roermond, Maasgouw en Reuver-Beesel, en wijde omgeving, in een hoog risicogebied voor ontploffingen van kerncentrales liggen.

Als er zich een kernramp voordoet van dezelfde grootte als die van Fukushima in genoemde centrales hebben genoemde gemeentes de meeste schade. De kans van overleving door de bevolking is nihil.

Dat geldt voor alle kerncentrales die binnen 60 kilometer afstand van genoemde gemeentes liggen. Dat zijn die van Chooz (Fr), Tihange, Jülich (Aken), Doel (B), Mol (B) Le Havre (F), Delft, Borssele en Petten. Delft heeft een kleine experimentele kerncentrale aan de Karitaats Molensloot in Zwetheul.

In Mol bevindt zich de atoomkernen-opwerkingsfabriek voor splijtstaven Eurochimic van Belgo Nucleaire. In Mol is bij BN regelmatig brand geweest. Kleine hoeveelheden plutonium verlaten daar de fabrieksschoorsteen. Het stralingsniveau daarvan boven Eindhoven wordt incidenteel gemeten door de GGD van Eindhoven. Daarvan wordt openbaar melding gemaakt.

Directeur Osipenco van Belgo Nucléaire in Mol aan de Boeretang tegenover Brabantia wees mij bij een bezoek ter plaatse erop dat België geen verplichting heeft Nederland te waarschuwen bij een kernramp.

Oud-minister president Yves Leterme van België die het bestuur en de bewaking over de kerncentrales in België onder zijn hoede heeft, bevestigde die weigering en het infoverbod naar aanleiding van de moeilijkheden die Nederland bij België veroorzaakt aangaande de weder in gebruik name van de IJzeren Rijn, de stukgelopen onderhandelingen over de Hedwiggepolder en de geweigerde verbreding van de Zuidwillemsvaart in Limburg naar en met België.

België zal volgens Leterme niet signaliseren in Nederland als er zich in België een ongeluk voordoet groot of klein, bij kerncentrales en daaraan gekoppelde ondernemingen en instellingen die zich uitstrekken in Nederland.

België heeft onlangs een groot schakelstation in gebruik genomen te Raeren in de Oostkantons nabij Maastricht voor hoogspannings energie die Noord-Duitse kerncentrales aan België leveren.

De stroom- en energie aan- en verkopen door de Beneluxlanden in Europa worden geboekt berekend betaald en opgeslagen in het Europees Stroomverkoopkantoor in Düsseldorf.

In de omgeving tot 30 kilometer van een kerncentrale mag volgens internationaal veiligheids-voorschrift geen bebouwing met woningen en akker en veeteeltbedrijven en snel- en spoorwegen plaatsvinden wegens het ontploffingsrisico en kleinere lekkages die er altijd wel ontstaan.

Een mij zeer goed bekende ingenieur die werkzaam is in een van de kerncentrales in directe omgeving deelde mij mee dat de bevolking in directe nabijheid van kerncentrales aanwijsbaar risico loopt op stralingsziektes zoals schildklier en struma-aandoeningen, geelzucht en hersen-afwijkingen. Daarvan zijn gevallen in de gerelationeerde regionale statistiek opgenomen.

In de omgeving van de kernentrales in Limburg worden nooit oefeningen door politie, brandweer- en hulpdiensten gehouden. Informatie is niet of zeer moeilijk verkrijgbaar.
De Walloonse staatszender RTBF heeft er onlangs een aantal reportages ’s middags en ’s avonds in het Journaal over uitgezonden.

Er is geen jodium uitgedeeld aan de Nederlandse bevolking en er zijn geen informatiekaarten en kaarten waarop staat wat te doen bij een kernramp. De Veiligheidsregio Limburg is met deze materie onbekend.

Jules

 

 

 

Dit bericht delen:
Scroll naar top