Burgemeester Strous sluit sluit het pand aan de Brouwersstraat 2-4 in Maasbracht voor de duur van 6 maanden.

Burgemeester Strous sluit het pand aan de Brouwersstraat 2-4 in Maasbracht voor de duur van 6 maanden. Op dit adres werd op 8 september 2021 een in werking zijnde hennepplantage met 758 hennepplanten aangetroffen. Ook bleek dat er met het elektriciteitsnetwerk was geknoeid. Met deze sluiting wil de gemeente Maasgouw aan druggerelateerde activiteiten op deze locatie beëindigen.

Sluiting

De gebeurtenissen zijn voor burgemeester Stef Strous aanleiding om het pand voor 6 maanden te sluiten. Het pand wordt voor die periode verzegeld. Op de deur en voor de ramen worden aankondigingen gehangen. De sluiting duurt van 8 februari tot 8 augustus 2021.

Voordat de burgemeester een drugspand kan sluiten moet een juridische procedure worden doorlopen. Daarom zit er enige tijd zit tussen de datum van constatering en de daadwerkelijke sluiting.

Burgemeester Stef Strous licht zijn besluit als volgt toe:  “De sluiting van dit drugspand past in het beleid van de gemeente Maasgouw. We treden hard op tegen handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in wijken en dorpen staan daarbij bij mij voorop. De gemeente blijft samen met politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst de strijd aangaan tegen drugs en drugsoverlast. Ik roep de inwoners van Maasgouw op om steeds alle drugsactiviteiten te blijven melden, zodat we snel in kunnen grijpen”.

Wet Damocles

De sluiting is op basis van artikel 13b van de Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd en het bijbehorende gemeentelijke Damoclesbeleid. Dit beleid houdt in dat als er een handelshoeveelheid harddrugs wordt aangetroffen, een woning of lokaal  tijdelijk wordt gesloten. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de situatie en herhaling te voorkomen.

Aanpak ondermijning

Criminele organisaties maken enorme winsten met de drugshandel. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk.

Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toeroepen.

Meld drugsoverlast

Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Maasgouw en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast of heeft u een vermoeden van druggerelateerde criminaliteit? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie.

 

Dit bericht delen:
Scroll naar top