Nieuws van het Bisdom

Bisschop Smeets leeft mee met getroffenen watersnood

Limburg is afgelopen dagen getroffen door enorme overstromingen. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De schade is enorm. Bisschop Harrie Smeets van Roermond laat vanaf zijn ziekbed weten dat hij zeer meeleeft met iedereen die getroffen is door deze watersnood. Foto: John Peters Hij betreurt het zeer dat hij niet in de gelegenheid is …

Bisschop Smeets leeft mee met getroffenen watersnood Lees verder »

Roermond – Bisschop Mgr. Harrie Smeets zeer ernstig ziek

Helaas moeten wij u informeren dat het niet goed gaat met de gezondheidssituatie van onze bisschop Mgr. Harrie Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct. Deze klachten gingen echter ook gepaard …

Roermond – Bisschop Mgr. Harrie Smeets zeer ernstig ziek Lees verder »

Vicaris-generaal Quaedvlieg: ‘Werken aan vitale parochies’

Pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen is per 1 juli benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Hij is zich al voorzichtig aan het voorbereiden op zijn nieuwe taak, waarvan de herstructurering van parochies een belangrijk onderdeel wordt. “Wat houden we over als de krimp een keer tot stilstand is gebracht? Wat is de missie van …

Vicaris-generaal Quaedvlieg: ‘Werken aan vitale parochies’ Lees verder »

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering benoemd tot kanunnik

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden worden kanunniken genoemd. De in Roermond geboren Lic. R.A. de Graaf Woutering (56) werd in 1990 tot priester gewijd. Sindsdien heeft …

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering benoemd tot kanunnik Lees verder »

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

  Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen. Met …

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni Lees verder »

Scroll naar top