Sporten en Bewegen voor iedereen

De gemeente Leudal en de sportverenigingen Laco, SV Roggel en Atletiek Leudal hebben op 8 november jl. de intentieverklaring Lokaal Sportakkoord ondertekend. Het doel van dat akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Ook in Leudal gaan sportverenigingen en gemeente hier samen mee aan de slag.

Wethouder Stan Backus: “Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het sportakkoord kent een aantal ambities zoals vitale sport- en beweegaanbieders, duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur. Op deze ambities willen we de komende jaren gaan inzetten. Het is aan de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere partners op lokaal niveau om hier uitvoering aan te geven. Ook zonder sportakkoord kan er natuurlijk bewogen en gesport worden maar dit is een mooie aanvulling om samen nog intensiever te investeren in de sport van Leudal”. 

Namens de gemeente Leudal ondertekende Burgemeester Désirée Schmalschläger en namens de sportverenigingen ondertekenden afgevaardigden van Laco, SV Roggel en Atletiek Leudal. Er zijn drie verenigingen die mee ondertekenden maar ook andere partijen en verenigingen worden op korte termijn betrokken.

Scroll naar top