Roermond beschermt waardevolle bomen tegen de bever

De Gemeente Roermond beschermt waardevolle bomen om te voorkomen dat bevers aan deze bomen gaan knagen. Deze bomen worden voorzien van een beschermend raster of van strijkpasta. Dat gebeurt al sinds 2017. Desondanks komt het voor dat de bever toch bomen kan vellen of zodanig kan aanvreten dat vanwege de openbare veiligheid de bomen moeten worden gekapt.

Om te voorkomen dat de bever voor zijn voedsel steeds weer aan nieuwe bomen gaat knagen worden de gevallen bomen (waar dat mogelijk is) niet meer opgeruimd. In de winterperiode kan de bever zich dan ook voeden met bast van de bomen die zijn blijven liggen.

De bever is een beschermde diersoort en komt in vele wateren in Roermond voor. Het is verboden bevers te vangen of opzettelijk te verstoren. Rustplaatsen van deze dieren mogen niet beschadigd of vernield worden. In de winterperiode voedt de bever zich voornamelijk met twijgen en boomschors van omgeknaagde bomen of grote struiken. In de zomer eet de bever meer kruiden en waterplanten en is er minder knaagschade aan bomen.

Het is niet mogelijk alle bomen of grote struiken te beschermen tegen knaagschade. De gemeente heeft daarom besloten om waardevolle park- en laanbomen maar ook landschappelijk waardevolle bomen (denk aan knotwilgen) te beschermen voordat bevers aan bomen gaan knagen. Een vuistregel die de gemeente hierbij hanteert is dat hoe verder bomen van de waterkant af staan hoe kleiner de kans op knaagschade.

De gemeente kan niet voorkomen dat bevers gaan knagen aan bomen en struiken in aangrenzende particuliere tuinen die niet afgeschermd zijn. Indien je schade aan beplanting in je tuin wilt voorkomen kun je de tuin en/of beplanting afschermen met een eenvoudig gaaswerk.

Scroll naar top