Herdenking Bevrijding van Linne 75 jaar geleden

Zaterdag 25 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Linne werd bevrijd. Onlangs heeft de Gemeente Maasgouw het initiatief genomen om in de gehele gemeente Maasgouw aandacht te besteden aan deze bevrijding. De herdenking van de bevrijding wordt in iedere kern van de Gemeente Maasgouw op een andere (de kern eigen) wijze ingevuld. Binnen de kern Linne hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de muziekverenigingen, te weten de Koninklijke Harmonie Lentekrans, Schutterij St. Martinus en Mannenkoor St. Caecilia Linne. Daarbij heeft zich ook het voormalige Oranjecomité aangesloten.

Gezamenlijk is besloten om een (bevrijdings)concert te organiseren dat gehouden wordt op zondag 9 februari 2020 in de middaguren in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne. Tevens wordt na het concert in Partycentrum de Harmonie nog een fotopresentatie gehouden. Bij dezen een oproep aan alle inwoners van Linne die nog foto’s hebben van de oorlog en met name van de bevrijding van Linne om deze (tijdelijk) ter beschikking te stellen van het organiserende comité.

Je kunt hiervoor contact opnemen met Carel Peeters, Vonderen 27 te Linne of: 06-402 178 22.

Scroll naar top