D66 wil gemaakte locatiekeuze nieuwe speel- leercentrum handhaven

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal besloten om het college van burgemeester en wethouders op te dragen een nieuwe speel- leercentrum te bouwen in Hunsel. Het college heeft de uitvoering van dit raadsbesluit ter hand genomen.

Inmiddels heeft de Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (hierna SPOLT) een Fusie Effect Rapportage laten opstellen. Deze Fusie Effect Rapportage heeft de instemming van de drie betrokken medezeggenschapsraden. Gelet op de uitkomst van de ouderraadpleging is D66 Leudal van mening dat de uitslag volstrekt onvoldoende is om zowel het advies van de stuurgroep over de locatiekeuze als ook het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2018 terzijde te schuiven.

D66 Leudal heeft daarom het initiatiefvoorstel gemaakt “het door de gemeenteraad van Leudal in haar vergadering van 29 mei 2018 genomen besluit, om de locatie aan de Kallestraat te Hunsel aan te wijzen als locatie voor het bouwen van een nieuw speel- leercentrum, ongewijzigd in stand te laten”.

​​​​​​​D66 Leudal vraagt hierbij om dit initiatiefvoorstel in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 december 2019 in stemming te brengen.

Scroll naar top