Column – Blik uit het Venster door Jules Zollner (76) afl. 24: De Knollentuin van Dingena

Mevrouw mr. Dingena van Kemenade De Tombe was officier van Justitie in het arrondissement Roermond. Tussen 1970 en 1990 behandelde zij economische delicten en misdrijven voor politierechter en meervoudige strafkamer van de rechtbank in Roermond.
De gevraagde boetes lopen daar van veertigduizend euro tot een half miljoen.

“Ik voel me weer helemaal in mijn knollentuin”, begon zij opgewekt iedere zittingsdag eens in de twee weken van de rechtbank. Zij was vrolijk van aard. In de zaal zat nooit publiek. Zelfs van de pers zat er maar één en dat was ik. De rechter legde vrijwel altijd exact de door haar gevraagde straffen op.

Voor het hekje stond meestal een eenvoudige boer met de ogen naar de grond gericht en berouwmoedig met de pet in de hand. Voorschriften met betrekking tot bemesting en verzorging van het gewas had hij niet of niet goed opgevolgd.

Te laat of te veel, of helemaal niet gespoten met vergif. De waterhuishouding niet in orde. De inzaai en oogst niet goed uitgevoerd. De boeren zeiden ter zitting meestal niets.

Ze hadden te maken gekregen met twee mannen, die ver van de openbare weg op het land in de weer waren met hun aluminium koffers. Daarin zaten reageerbuisjes en testmiddelen, meetapparatuur, poeders en vloeistoffen om de staat en het gehalte van de door de boeren verbouwde gewassen te meten.

De twee mannen waren controleurs van de Algemene Inspectie Dienst, aanvankelijk gevestigd in Kerkrade, later als Keuringsdienst van Waren omgedoopt en overgeplaatst naar Best. Zij kwamen met hun autootje in heel Limburg en zetten dat altijd zo ver mogelijk weg en in de berm van bos en beemd.

Als je goed keek zag je achter aan het autootje naast het nummerbord en onder de bumper de twee zwarte letters: MJ. Ministerie van Justitie. Dan wist je wel hoe laat het was.

De controles en de rechtzittingen economische zaken waren en zijn van groot belang.
“Wij kijken en testen wat er in de groenten ter plaatse in zit wat er niet in zit en wat erin hoort te zitten. En wat er niet in mag zitten,” legde mij een van de controleurs ter plaatse uit. “Rapportage gaat naar het Openbaar Ministerie”.

Natuurlijk was het werkingsgebied van de economische rechtbank nog veel groter op gebied van fraude. Maar de volksgezondheid is op dit moment van veel groter belang. Aan dat, wat er in de winkels ligt, worden hoge eisen gesteld. Om ernstige ziektes te voorkomen, en, te genezen.

De inspecteurs controleren ook of er voldoende voorgeschreven vitamines en gezondheidsbestanddelen in de groenten zitten die op de markt en in de winkels worden verkocht. Dat blijkt in veel gevallen helemaal niet voldoende volgens de normen en voorschriften te zijn.

Om het corona-virus te bestrijden, en om voldoende weerstand te hebben, immuun te zijn en te blijven voor het corona virus, is het van groot belang dat er onder andere vitamine D en C zit in de groentes die we eten.

Gedurende de wintertijd zit er bijna geen vitamine D in de groentes die je koopt. Alleen bijvoorbeeld in bloemkool en broccoli. En, natuurlijk, in zonlicht. Van de hoogtezon, of van de zonnebank.

Ten behoeve van de volksgezondheid heeft DSM in Geleen zich onder andere gespecialiseerd in de fabricage van voedingssupplementen. Zo kan er aan voldoende vitamine D2 worden gekomen, in tabletvorm of als kuur. DSM maakt in Geleen onder andere grond- en hulpstoffen voor de fabricage van bemesting en assortiment van voedingsstoffen en gewassen op veel, grote locaties in de wereld.

Een deel van de productie in Geleen wordt bijvoorbeeld met tankwagens overgebracht naar de fabriek in Wuhan. Daar wordt het eindproduct gemaakt. Dat moet bijvoorbeeld verneveld en overgebracht, -als accelerator, katalysator-, worden op de grote akkers en rijst velden van China en andere landen. Het wordt gebruikt om het groeiproces van de gewassen op de akkers zeer aanzienlijk te versnellen.

Behalve accelleratie is er ook een ver doorgevoerde eigenschap toegevoegd waardoor de meststoffen zich heel snel hechten en heel snel verschillende structuurvormen  aannemen, en zich osmotisch aanpassen aan de stoffen en voorwerpen (de mens), waarmee ze in aanraking komen.

Zowel in Geleen als in Wuhan worden van tijd tot tijd schadelijke onbruikbare giftige nitreuze dampen en rest- en afvalgassen, van het chemisch fabricageproces,  verbrand door een vlam op een van de hoge schoorstenen van het bedrijf. Deze is te zien en aan roetdeeltjes te volgen in wijde omtrek van het bedrijf.

Het is niet uitgesloten dat een bepaald gedeelte van de uitstoot in Wuhan geleid heeft tot een niet voorspelbare chemische aankoppeling en reactie met onbekende bacteriën en chemische stoffen die zich gedurende enige tijd bevonden in, of boven, of op afstand van de vlam op de schoorsteen in Wuhan.

Om te onderzoeken of er op die manier sprake is geweest van het ontstaan van het Covid-19 virus, is onlangs een Nederlandse onderzoekscommissie onder leiding van OMT-lid Marion Koopmans naar Wuhan gereisd.

Het onderzoek heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Dit bericht delen:
Scroll naar top