College stemt in met plannen sportpark Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler

De gemeente Leudal wenst te komen tot een nieuwe voetbalaccommodatie voor de vier dorpen Hunsel, Ell, Grathem en Kelpen-Oler. Om tot de ontwikkeling van de nieuwe accommodatie te komen heeft het college dinsdag 19 november jl. een raadsvoorstel vastgesteld met een investeringskrediet van € 5,4 miljoen. Daarnaast heeft ze ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan van agrarische bestemming naar sport bestemming.

In 2016 klopten de voorzitters van de voetbalverenigingen GKC (fusievereniging Grathem en Kelpen-Oler), RKESV (Ell) en RKHVC (Hunsel) bij de gemeente aan met het voornemen om te fuseren en zo een toekomstbestendige voetbalvereniging voor de kernen in Leudal-West te worden. Daarnaast vroegen de clubs aan de gemeente om een unilocatie te ontwikkelen. Daarover is de raad op 14 december 2017 geïnformeerd over een locatiestudie naar de unilocatie. Uit de locatiestudie kwam naar voren dat de locatie aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler de voorkeur heeft.

Het investeringskrediet en het bestemmingsplan worden in de raadscommissie Sociaal op 25 november en Fysiek op 26 november besproken. Naar aanleiding daarvan is het aan de raad om op dinsdag 10 december 2019 het investeringskrediet en bestemmingsplan definitief vast te stellen.

De locatie van de nieuwe voetbalaccommodatie moet komen aan de Oranjestraat te Kelpen-Oler en gaat bestaan uit een parkeerplaats, vier voetbalvelden, kleedlokalen, bestuurs- en bergruimte en een kantine bestaande uit 2 verdiepingen.

Scroll naar top