Saneringswerkzaamheden Edelchemie Panheel
16-01-2019 14:00

Gasleidingen verleggen Deze werkzaamheden vinden plaats langs de Sint Antoniusstraat, Heelderweg en deels op de Heggertstraat in Panheel. Aannemer BAM voert in opdracht van Enexis Netbeheer de werkzaamheden uit en duren naar verwachting tot medio februari 2019. Aanwonenden en weggebruikers zullen enige hinder ondervinden, uiteraard wordt geprobeerd om dit tot een minimum te beperken.

Negen nieuwe namen voor BOSPOP
16-01-2019 11:00

 Ook Flogging Molly, James Morrison, Kovacs, Jimmy Barnes, The White Buffalo, Jessica Wilde, The Lachy Doley Group, The Doors Alive en Marc Broussard zijn bevestigd voor Bospop 2019. Eerder werden o.a. Sting, John Fogerty, Snow Patrol, Nile Rodgers & Chic, Skunk Anansie en Kodaline aangekondigd. Dit jaar kent Bospop niet twee maar drie festivaldagen met een volledig programma op beide podia. De 39ste editie van het festival vindt plaats op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juli op Evenemententerrein A2 Weert Noord. De kaartverkoop is reeds van start via www.bospop.nl en www.ticketmaster.nl.

Een onderwijs-zorgvoorziening bij De Heiskerkes
15-01-2019 16:00

De Heisterkes aan de Speckerweg De Stichting wil een onderwijs-zorgvoorziening voor kinderen met ernstige beperkingen uit de gehele regio Midden-Limburg. Een (interne) verbouwing met beperkte uitbreiding is hiervoor wenselijk. Door de combinatie van zorg en onderwijs is het voor deze kinderen mogelijk om onderwijs op maat te volgen. Aan de gemeenteraad van Leudal wordt gevraagd om tijdens de raadsvergadering van 5 februari in te stemmen met dit voornemen. Vóór de bespreking in de gemeenteraad komt het verzoek op 21 januari ook aan de orde in de raadscommissie Sociaal. De Stichting kan bij een positief besluit nog een aanvraag indienen bij het Ministerie van OCW. De minister kan dan beslissen vóór 1 april 2019, waardoor bij goedkeuring de bekostiging kan plaatsvinden vanaf 1 augustus 2019. Het Samenwerkingsverband, Passend Onderwijs heeft al ingestemd met de nevenvestiging.

Limburg Film Festival in Venlo
15-01-2019 14:00

Peter Crins aan het werk In totaal werden er ruim 60 films ingestuurd voor het festival waaronder drie documentaires uit de regio Weert die allen genomineerd waren voor de ‘Servaes Huys Prijs’. De eerste prijs viel ten deel aan Peter Crins uit Leveroy met de documentaire ‘Grensgeval’. Hierin interviewde hij grensbewoners over de Eerste Wereldoorlog in het Midden- Limburgs grensgebied. Deze vertellen op indringende wijze hun verhaal. De documentaire ‘Op zoek naar verloren tijd’ van Jo Brunenberg en Ton Huijbers uit Weert verdiende een eervolle vermelding en tweede plaats. Deze korte documentaire is een eerbetoon aan hun overleden vriend en fotograaf Pierre Zegers. De derde plek was voor documentaire ‘De Wêrf’ van Jo van Geneijgen uit Weert. Deze documentaire laat de geschiedenis van 100 jaar scheepsbouw van de familie Driessens uit Weert zien. Oud medewerker Bèr Daniëls vertelt zijn verhaal. De vele inzendingen bij het Film Festival waren dit jaar van hoog niveau aldus de vakjury. Gouverneur Theo Bovens reikte voor diverse categorieën de prijzen uit.

Bevrijdingsfestival 2019 in Roermond
15-01-2019 00:00

Bevrijdingsfestival Limburg in Roermond Foto: Facebook Dat is maandag bekendgemaakt door de Commissaris van de Koning, de heer Bovens. Op basis van een meerjarenbeleidsvisie wordt gekeken welke locatie vanaf 2020 geschikt is voor het festival. Burgemeester Rianne Donders-de Leest is blij dat het festival dit jaar in Roermond plaatsvindt. “Roermond is een stad van herdenken en gedenken. Vanuit historisch perspectief voelen wij ons heel verant- woordelijk om het belang van vrijheid uit te dragen aan toekomstige generaties." Lees het hele bericht op www.roermond.nl/?id=141729

Danieck I Brouns nieuwe Jeugdprins van Den Uul
15-01-2019 00:00

Danieck I Brouns nieuwe Jeugdprins van Den Uul Danieck I is geboren op 27 februari 2007 en woont samen met zijn vader Sjtadsprins Marc II Brouns, moeder Shoshan Benjamin en zusje Bibi op de Dokter Leursstraat. Hi zit in groep 8 van Basisschool De Steenen Brug, voetbalt bij SHH en is fanatiek D.J. Danieck I regeert onder zijn lijfspreuk “Veer dreije door”. De nieuwe Sjtadsjeugprins wordt ondersteund door zijn adjudanten en vrienden Job Mevissen en Vinn Lutgens en zijn zus Bibi als regeltante. In de 82-jarige geschiedenis van Sjtadsvastelaoves- vereniging D’n Uul is het nog nooit voor gekomen dat vader én zoon in hetzelfde jaar respectievelijk prins en jeugdprins zijn. Dat maakt het prinsschap van Sjtadsprins Marc II Brouns en Sjtadsjeugprins Danieck I Brouns uniek.

Info-bijeenkomst: Zaken doen met Pogorzela
14-01-2019 19:00

Zaken doen in Polen? Het idee erachter is om op de diverse terreinen de samenwerking te stimuleren tussen Pogorzela en Leudal. Door de aansluiting van Polen bij de Europese Unie is een duidelijke versterking van de economie in Polen te constateren. Er zijn diverse Poolse bedrijven die belangstelling hebben getoond om zaken te doen met ondernemers 'van hier'. Leudalse bedrijven kunnen hiervan profiteren door samen te werken. In overleg met de contactpersoon van de gemeente Pogorzela is de afspraak gemaakt om contact te leggen met relevante bedrijven in Leudal. Op donderdag 31 januari vindt er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst 'Zaken doen met Pogorzela' plaats in het Businesscentrum, Markt 6 te Roggel. De burgemeester uit Pogorzela is hierbij aanwezig samen met Poolse ondernemers en de Kamer van Koophandel. Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Meld u dan aan voor 17 januari door een mail te sturen naar c.nazarski@leudal.nl.

Sikes Champignons B.V. naar Zevenellen?
14-01-2019 15:00

 Sikes Champignons B.V. is op dit moment gevestigd in Ysselsteyn en is één van de grootste en meest vooruitstrevende champignonkwekerijen ter wereld. In de compostdrogerij wordt gestookt met snoeihout om de installatie te verwarmen. De energie en restwarmte, die tijdens dit verwerkingsproces vrijkomt, kan weer voor andere doeleinden gebruikt worden. Het college van B&W van Leudal heeft het voornemen om principemedewerking te verlenen, maar legt het verzoek eerst nog aan de gemeenteraad voor. Dit om ook ruimte te geven aan de mening van de raad. De (eventuele) reactie van de raad kan worden meegenomen bij de besluitvorming om de vergunning te verlenen, indien Sikes besluit een formele aanvraag in te dienen. De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook getoetst aan het geurbeleid dat vastgesteld is voor bedrijventerrein Zevenellen.

Wereldtitels voor Meijelse leden vogelvereniging
14-01-2019 13:00

Coen Steegs met zijn wereldkampioen donkerbonte Scotch Fancy Twee leden van vogelvereniging Meijels Pracht waren succesvol. Anton van Spronsen uit Baarlo behaalde twee wereldtitels met zijn zebravinken. Een topaas bruine zebravink was goed voor zilver. Coen Steegs uit Meijel behaalde de wereldtitel met zijn donkerbonte Scotch Fancy met 94 punten. Het is een houding-ras onder de vorm- en postuurkanaries. Met een a-stam witte Scotch Fancy’s behaalde hij zilver. Een enkeling in de kleurslag wit was goed voor brons. Met een Belgische bult behaalde de zeer succesvolle Meijelnaar eveneens brons.

Derde muurschildering Philips van Horne centrum Weert
14-01-2019 11:00

Muurschildering in wording: Steeg naast Maasstraat 20 Foto: Hans Corstjens De schildering is uitgevoerd op de zijgevel van de passage die de Maasstraat verbindt met de parkeerplaats aan de Walburgpassage. Doelstelling van de murals is om de geschiedenis van Weert blijvend en toegankelijk zichtbaar te maken op de muren van de stad. De murals zijn een herinnering aan het Van Hornejaar in Weert. Meer informatie over het project op: http://www.muurkunstweert.nl . Het project is een initiatief van Hans Corstjens, stichting De Verbeelding, in samenwerking met de kunstenaars Martin Plag en Gart Smits van Stichting Getting Up; opgezet in het kader van het Van Horne jaar in Weert. Op infobordjes bij de werken staan de verhalen van Philips van Horne. Deze teksten zijn geschreven door de Weerter schrijver Bas Rompa. Van elke mural wordt door de Beeldentemmers uit Budel een animatie gemaakt die de muurschildering tot leven brengt.