Bedenkingen toekennen bouwvlak voor bedrijf
12-04-2019 19:00

 Raadszaal Leudal In een brief aan het college van B&W van Leudal stelt het raadslid Thieu Wagemans van de fractie Ronduit Open dat hij met enige verbazing maar ook onbegrip heeft kennis genomen van het besluit een bouwvlak toe te kennen voor een agrarisch bedrijf aan de Wetselderstraat te Ell. Hij stelt dat die verbazing en dat onbegrip zijn terug te voeren tot feiten en overwegingen die hij in zijn brief nader toelicht. Zo is volgens Wagemans het besluit gebaseerd op informatie die op meerdere punten eenzijdig en zelfs pertinent onjuist is. Wagemans: "Zo wordt gesteld dat er sprake zou zijn van een toezegging van de voormalige gemeente Hunsel aan de betreffende ondernemer. Hiervan is de afgelopen jaren nimmer sprake geweest en het verbaast dat een dergelijk schrijven aanwezig zou zijn." Hij vraagt het college van B&W "om kennis te nemen van objectieve en harde informatie rond dit dossier en op basis daarvan uw besluit te heroverwegen. Mocht u blijven bij uw genomen besluit, dan rest mij niets anders dan dit besluit te agenderen voor alsdan de eerstvolgende raadsvergadering".