Fractie Samen Verder kijkt terug na één jaar
11-04-2019 21:00

Fractieleider Michel Graef "Nu de gemeenteraadsverkiezingen ruim een jaar achter ons liggen kan Samen Verder tevreden terug kijken op het afgelopen jaar, " aldus fractievoorzitter Michel Graef. De fractie kan vaststellen dat ze goed onderweg zijn met de uitvoering van het verkiezingsprogramma. Uiteraard zijn veel zaken terecht gekomen in het coalitieakkoord waarvan de voortgang de komende tijd door de coalitiepartijen besproken wordt. “Tijdens de onderhandelingen hebben we nadrukkelijk afgesproken dat het akkoord dynamisch moest zijn en niet onder in een la moest belanden. Een jaar na de verkiezingen kijken we hoever we zijn, wat bereikt is en waar we moeten bijstellen”, aldus Graef.