Opruimen van de oevers van de Maas
23-03-2019 21:00

Opruimen van rommel Zestien Limburgse Maasgemeenten ruimen samen met 131 verenigingen en groepen de oevers langs de Maas op. Dit doen ze in samenwerking met de terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en IVN. De Maas zit vol met allerlei rommel, plastic in alle soorten en maten afkomstig van recreanten, onachtzame burgers, schepen of industrie. Het is allemaal op weg naar de Noordzee om daar voor eeuwig plastic soep te worden. In het samenwerkingsverband Schone Maas Limburg wordt samengewerkt om dit te voorkomen. Dat doen ze op verschillende manieren: opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen. Vorig jaar zijn in maart en april ongeveer 1800 vrijwilligers aan de slag geweest om meer dan 200 kilometer Limburgse Maasoever te ontdoen van met name plastic afval. Op de 98 gebieden waarvan cijfers zijn, zijn 3600 vuilniszakken gevuld. Voor alle trajecten komt dit neer op 4187 vuilniszakken, dus per gebied 36,7 zakken van 60 liter. De verwachting is dat er dit jaar minstens net zoveel opgeruimd zal moeten worden. Iedereen is dus van harte welkom om zich aan te melden als vrijwilliger. Dit kan via www.schonemaas.nl/limburg. Hier kun je tevens alle gecoördineerde opruimacties ingetekend zien op kaart.