Leon Faassen voorzitter Ondernemend Limburg
22-03-2019 00:00

Leon Faassen voorzitter Ondernemend Limburg Het federatiebestuur van Ondernemend Limburg heeft Léon Faassen afgelopen donderdag benoemd tot nieuwe voorzitter. Faassen volgt Monique Princen op die de voorzittershamer neerlegt vanwege het verstrijken van het voorzitterstermijn. De federatie Ondernemend Limburgs wordt gevormd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Faassen blijft ook voorzitter van de LLTB en is bij Ondernemend Limburg benoemd voor een termijn van twee jaar.