In buitendienst Leudal mensen van Prioverve
14-03-2019 21:00

Groenvoorziening In verband met beëindiging van de samenwerking met Prio Verve per 1 januari 2019 zijn mensen uit de WSW, werkzaam in de gemeente Leudal, overgegaan naar de buitendienst om daar werkzaamheden te verrichten in de openbare ruimte. Deze samenwerking van diverse groepen is een verrijking voor de samenwerkende personen. Om tot een goede integratie van de groepen te komen is 2019 uitgetrokken om gestalte te geven aan samenvoeging en samenwerking. Door toevoeging van de WSW-ers aan de buitendienst is een efficiënter en effectiever beheer en onderhoud van de openbare ruimte mogelijk. Deze medewerkers zijn het gehele jaar beschikbaar. Het werk is daardoor beter in te delen en er is ruimte om werk uit te voeren dat anders blijft liggen. Daarnaast is het een mogelijkheid om kosten te besparen door meer werkzaamheden in eigen beheer uit te gaan voeren. Naast het opnemen van de WSW-ers in de buitendienst zijn de afdelingen Samenleving en Ruimte van de gemeente Leudal hun samenwerking aan het intensiveren om te komen tot een betere integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: meer cliënten uit de Participatiewet gaan een plek krijgen in het Werkbedrijf Leudal.