Nieuwe locaties voor spreekuur Wijkteam
14-03-2019 00:00

Nieuwe locaties voor spreekuur Wijkteam  Inwoners in Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld kunnen al enige jaren een beroep doen op het wijkteam. Daarin zitten onder andere de wijkagent, de wijkboa, medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de wijkregisseur van de gemeente. Het wijkteam wil zichzelf nog zichtbaarder maken en gaat daarom het wekelijkse spreekuur op wisselende locaties houden. Tijdens een wijkspreekuur kunnen bewoners terecht met vragen over leefbaarheid, veiligheid en zorg. Tot nu toe vond het wijkspreekuur steeds plaats in het wijkgebouw Tegelarijveld, op dinsdagmiddag tussen 15.00-16.30 uur. De locatie gaat nu rouleren. In alle vier de wijken zijn locaties gevonden waar het wijkteam spreekuur gaat houden. Dat is mede te danken aan de goede samenwerking met de wijkraad Tegelarijveld, het Comité van Samenwerking Asenray, de basisschool Leeve en de Voedselbank Midden-Limburg. Lees het hele bericht op : http://www.roermond.nl/ ?id=141860.