Nieuw plan voor Op de Konie in Stevensweert
10-02-2019 17:00

De speeltuin De gemeenteraad van Maasgouw heeft een nieuw beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld voor Op de Konie aan de zuidrand van Stevensweert. Het nieuwe plan maakt de bouw van 29 woningen mogelijk. Het plan is dusdanig flexibel opgesteld dat het voor diverse doelgroepen mogelijk is hun woonwens te realiseren en het past bij de wensen van deze tijd. In dit nieuwe plan zijn de 29 woningen dusdanig gesitueerd dat er een logische afronding van de bestaande bebouwing ontstaat. Het bestaande speelterrein aan de Waaikamp zal een plek krijgen in de nieuw aan te leggen groenvoorziening. De verwachting is dat begin 2020 de eerste schop de grond in kan. De gemeente gaat zelf geen woningen in het plangebied ontwikkelen: dat nemen de drie grondeigenaren ter hand. Een gedeelte van de woningen zal projectmatig ontwikkeld worden, voor een ander deel worden er ook bouwkavels uitgegeven waarop u uw nieuwe woning naar eigen ontwerp kunt bouwen Informatie over het project en contactgegevens vindt men op www.gemeentemaasgouw.nl/opdekoni