Zorgen van raadslid over pijpleiding door Leudal
08-02-2019 21:00

 Verschillende gemeenten in Limburg en Noord Brabant maken zich zorgen over een pijpleiding voor het vervoer van chemische stoffen van en naar Rotterdam door hun grondgebied. Door de aanleg zou het vervoer via snelweg en spoor van deze stoffen niet meer nodig zijn. Deze leiding loopt vanuit Zuid-Limburg via Hunsel, Ell, Swartbroek, Schoor, Nederweert richting Someren en Helmond. Raadslid Thieu Wagemans van de fractie Ronduit Open vraagt het college van B&W van Leudal informatie over de mogelijke gevolgen van de aanleg en gebruik van het nieuwe buizentracé. Hij doet dit omdat hij van mening is dat realisering van dit project ook deels betrekking heeft op het grondgebied van Leudal. Hij vraagt het college of het betrokken is bij het hierover gevoerde overleg en zo ja, op welke wijze. Tenslotte vraagt hij of de zorgen over mogelijke gevolgen voor het grondgebied van Leudal reeds kenbaar gemaakt bij het Ministerie in Den Haag.