Raad voor de Kinderbescherming keert terug
09-01-2019 00:00

Raad voor de Kinderbescherming keert terug  Vanaf medio januari houdt de Raad voor de Kinder- bescherming weer kantoor in Roermond. De gemeente gaat huisvesting bieden aan enkele teams van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Enige jaren geleden vertrok de RvdK uit Roermond, deels naar Eindhoven en deels naar Maastricht. Nu blijkt dat delen van het werkgebied van de RvdK lastig zijn te bedienen vanuit deze locaties. En om deze reden wil de Raad weer een kantoor vestigen in Roermond. Burgemeester Donders van Roermond is verheugd over de terugkeer van deze rijksdienst: ‘Vanaf 2005 zijn diverse rijksdiensten uit Roermond vertrokken. Naar schatting zijn daardoor rond de duizend arbeids- plaatsen verdwenen. We zetten erop in om Rijksdiensten in Midden Limburg te behouden en waar mogelijk deze diensten terug te halen naar Roermond dat door zijn centrale ligging een ideale vestigingsplaats vormt voor rijksdiensten met een (boven)regionaal verzorgingsgebied. De terugkeer van de Raad voor de Kinderbescherming naar Roermond is hier een goed voorbeeld van.’ De werkplekken in het Stadhuis van Roermond zijn tijdelijk. Over twee jaar vestigen de medewerkers zich definitief in een deel van het gebouw van de Rechtbank Limburg, vestiging Roermond. De Rechtbank blijft overigens ook gewoon in Roermond gevestigd.