Waterschap Limburg presenteert één nieuwe Keur
11-10-2018 00:00

 Roermond - Tot en met 19 november ligt de nieuwe Keur van Waterschap Limburg ter inzage. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen. Het is een belangrijk document voor iedereen die bij, of met water, activiteiten onderneemt. Vorig jaar zijn de twee Limburgse waterschappen gefuseerd tot één nieuw Waterschap Limburg. Het was daarom nodig om de twee bestaande Keuren van de voormalige waterschappen samen te voegen tot één nieuwe Keur van Waterschap Limburg die geldt voor de hele provincie Limburg. Hoewel de Keur een andere opzet heeft en minder regels kent, zijn de inhoudelijke veranderingen beperkt gebleven. De belangrijkste verandering is de aanscherping van de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig is om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen. De nieuwe Keur, inclusief de uitvoeringsregels, de beleidsregels en de legger, ligt nog zes weken ter inzage op de website www.waterschaplimburg.nl en op het kantoor op Maria Theresialaan 99.