Verwachte demonstratie woonwagengemeenschap
10-10-2018 21:30

 De woonwagengemeenschap in de gemeente Leudal heeft aangekondigd donderdag 11 oktober te gaan demonstreren. Met deze demonstratie vragen zij aandacht voor het tekort aan standplaatsen. De locatie is aan de Burgemeester Janssen van Sonlaan in Heythuysen (achterzijde parkeerplaats supermarkt Jumbo). De gemeente neemt samen met de politie de benodigde voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen en de demonstratie in goede banen te leiden. Loco-Burgemeester Arno Walraven: “We erkennen de problematiek en begrijpen dat mensen hier aandacht voor vragen. De gemeente Leudal gaat graag met haar woonwagenbewoners in gesprek over dit onderwerp. In juli 2018 is het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepresenteerd. Dit beleidskader reikt gemeenten de kaders aan waarmee zij het lokale woonwagenbeleid kunnen ontwikkelen. Een eerste afspraak hierover is inmiddels gepland”.