Geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen
10-10-2018 21:00

Zevenellen Voor het, deels braakliggende, bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum is een geurbeleid opgesteld. Om tot dit geurbeleid te komen is in opdracht van de Gemeente Leudal door adviesbureau Kragten een onderzoek uitgevoerd. Een adviseur van bureau Kragten: “Ons onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de vestiging van toekomstige bedrijven tot geuroverlast kunnen leiden in de omgeving. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat wanneer zich te veel bio-based bedrijven zich op het bedrijventerrein vestigen dit geuroverlast in de omgeving tot gevolg kan hebben.” Wethouder Piet Verlinden: “Dankzij het geurbeleid, dat aan de hand van de uitkomst van het onderzoek is opgesteld wordt dit voorkomen. De wet stelt geen eisen aan geur, dat wordt nu dus bepaald door het geurbeleid.” Om tot het geurbeleid te komen zijn alle inwoners van Buggenum en Haelerbroek per brief uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst in april. Met name toezicht en handhaving en technische mogelijkheden en normen kwamen uitgebreid aan bod. Op het geurbeleid hebben de deelnemers aan de eerste bijeenkomst opnieuw kunnen reageren. Op 6 november neemt de gemeenteraad een besluit rondom het geurbeleid.