Geen vergunning voor project Zonneweide
09-10-2018 21:30

Zonneweide Het College van B & W van Leudal heeft besloten om geen vergunning te verlenen voor de aanleg van een project met zonnepanelen op een terrein van 40 ha nabij het voormalige KI-station in Heythuysen. Dat besluit kende een vreemde aanloop. Pas anderhalf uur voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 september j.l. ontving raadslid Thieu Wagemans van de fractie Ronduit Open een mail van een burger waaruit bleek dat het College op zeer korte termijn een besluit zou nemen over die aanvraag. Ogenblikkelijk werd besloten een verzoek in te dienen om deze zaak in de raadsvergadering diezelfde avond op de agenda te zetten. De gehele raad ging met dat verzoek akkoord. Tevens werd een motie opgesteld waarin de raad gevraagd werd uit te spreken dat geen vergunningen voor zonneweiden zouden worden verleend voordat de raad daar regels voor had opgesteld. Die motie werd unaniem door de raad gesteund. Namens het College werd bericht dat men juridisch verplicht was de vergunning te verlenen. Reeds de volgende dag bleek uit het bestemmingsplan dat er van een juridisch verplicht besluit om meerdere redenen geen sprake was. Dat werd door een onderzoek van D66 later bevestigd.