Leger des Heils zoekt collectanten
14-09-2018 00:00

 Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Roermond voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november t/m 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Dat gebeurtbv door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen, kledingwinkels, en de soepbus. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze activiteiten worden dus volledig betaald vanuit donaties. Onder de noemer 'Je bent niet alleen' organiseert het Leger des Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november t/m 1 december. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Want samenleven doe je dus niet alleen. Meld je aan via www.legerdesheils.nl/collecte