Aanvragen Mantelzorgcompliment
11-09-2018 18:00

Mantelzorg Bent u mantelzorger of krijgt u zorg van een naaste? Dag en nacht voor iemand klaar staan die langdurig ziek is of een beperking heeft. Onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste. Mogelijk maken dat een vriend, familielid of goede kennis zo lang mogelijk in het eigen huis kan blijven wonen. Dat waardeert de gemeente Leudal. Een van de manieren waarop de gemeente Leudal de waardering wil tonen, is door het aanbieden van een mantelzorgcompliment. Dit compliment is een symbolisch geldbedrag van €50,- dat de gemeente beschikbaar stelt voor mensen die in de gemeente Leudal mantelzorg verlenen. Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden door of namens iemand die zorg ontvangt. Degene die zorg ontvangt moet in de gemeente Leudal wonen. Door of namens een zorgvrager kan maar één mantelzorgcompliment worden aangevraagd. Men kan het mantelzorgcompliment aanvragen door het formulier in te vullen op de website: www.mantelzorgleudal.nl. Aanmelden kan van 1 september tot 1 oktober.