D66 vraagt beleid t.a.v. legalisatie van illegale bouw
10-09-2018 22:01

 Onlangs heeft het college van B & W van Leudal weer twee bouwwerken achteraf gelegaliseerd die in strijd met de vergunning en het bestemmingsplan waren. De fractie van D66 Leudal vindt dit onbegrijpelijk. In het coalitie akkoord is afgesproken dat er handhavend opgetreden moet worden tegen dit soort praktijken. D66 Leudal heeft daarom raadsvragen over het legaliseren van illegale bouwwerken gesteld. De fractie kan zich voorstellen dat bij kleine afwijkingen de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld om dit verantwoord te laten legaliseren. Daarom wil D66 Leudal dat het college beleid opstelt en aan de raad voorlegt onder welke omstandigheden legalisatie wordt toegestaan en wanneer niet. Dat geeft iedereen duidelijkheid. Daarnaast weet iedereen dan ook dat het niet voldoen aan de voorwaarden een groot risico meebrengt. D66: "Als de gemeente er achter komt dat de vergunning niet gerespecteerd wordt, dan zal het bouwwerk alsnog aangepast moeten worden aan de voorwaarden uit de vergunning, of wellicht zelfs afgebroken moeten worden."