Techniekketen timmert aan de weg
10-09-2018 20:02

Techniek in het vmbo Het doel van Techniekketen Noord- en Midden- Limburg is meer instroom in het technisch onderwijs, minder uitval, betere aansluiting bij de vraag van het bedrijfsleven en beter inspelen op de ontwikkelingen in de technieksector. Door de invoering van een doorlopende leerlijn van basis- en voortgezet naar beroepsonderwijs en door de inzet van nieuwe didactische concepten, wordt dit doel bereikt. Opmerkelijk is dat in een regio waar de bevolking krimpt, de instroom van leerlingen en studenten toegenomen is. Ten opzichte van 2014 is het aantal instromers in de techniek gegroeid met 11% bij de vmbo-scholen, 21% bij Gilde Opleidingen en 9% bij Fontys Venlo. De samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers heeft mede geleid tot dit succes. Vier jaar geleden startte dit avontuur dat succesvol, innovatief, enerverend en leerzaam is. Die samenwerking is essentieel. Het barst in onze regio van het midden- en kleinbedrijf, waarbij techniek een grote rol speelt. Er is een sterke behoefte aan met name technische werknemers, nu en in de toekomst.