Cursus 'Thoears, wie sjrief se det?' (17-3-2017)

Stadsdichter Har Sniekers uit Thorn en dialectkenner Jan Schuren uit Linne hebben in februari en maart de cursus 'Thoears, wie sjrief se det' aan twaalf deelnemers gegeven. Dit was het einde van een totaalproject met het uitgeven van het Thoears woordenboek, een Thoears leesplankje en een gesproken woordenboek. Maandag 13 maart was de laatste cursusavond en die werd afgesloten met een dictee.