Een wandeling met schaapherder Bennie Vaasen afl 4 (7-8-2018)

In deze laatste aflevering van Schaapherder Bennie Vaassen die met schaapskudde de meinwegregio wandelt in Nationaal Park de Meinweg laten we zien hoe hond Greg zijn lesje leert, en verteld Bennie over zijn vorige baan, en de ommezwaai om herder te worden.